Pohřby Navrátil

Ing. Ladislav Zeman

Se zármutkem oznamujeme, že Ing. Ladislav Zeman už není mezi námi. Parte obsahuje informace o úmrtí, stejně jako případné informace k poslednímu rozloučení nebo smutečnímu obřadu.

Další smuteční oznámení