Pohřby Navrátil

Mgr. Ladislav Svoboda

Se zármutkem oznamujeme, že Mgr. Ladislav Svoboda už není mezi námi. Parte obsahuje informace o úmrtí, stejně jako případné informace k poslednímu rozloučení nebo smutečnímu obřadu.

Další smuteční oznámení