Pohřby Navrátil

Doc. PhDr. Karel Floss

Se zármutkem oznamujeme, že Doc. PhDr. Karel Floss už není mezi námi. Parte obsahuje informace o úmrtí, stejně jako případné informace k poslednímu rozloučení nebo smutečnímu obřadu.

Další smuteční oznámení