Pohřby Navrátil

Mimosoudní řešení sporu

Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Obchodní společnost Pohřební služba Navrátil s.r.o., IČO: 052 60 809, se sídlem Lhotecká 156, 280 02 Ovčáry, jakožto prodávající, si tímto dovoluje informovat spotřebitele (tj. fyzické osoby, které vůči prodívajícímu nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) o jejich právu vyplývajícího ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

V případě, že mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,

email: adr@coi.cz,

webová stránka: https://www.coi.cz/informace-o-adr/,

jakožto subjektu pověřenému řešením takových sporů mezi prodávajícím a spotřebitelem.