Pohřby Navrátil

Věra Knorrová

Se zármutkem oznamujeme, že Věra Knorrová už není mezi námi. Parte obsahuje informace o úmrtí, stejně jako případné informace k poslednímu rozloučení nebo smutečnímu obřadu.

Další smuteční oznámení