Pohřby Navrátil

Jiří David

Se zármutkem oznamujeme, že Jiří David už není mezi námi. Parte obsahuje informace o úmrtí, stejně jako případné informace k poslednímu rozloučení nebo smutečnímu obřadu.

Další smuteční oznámení