Pohřby Navrátil

Ing. Zdeněk Jůda

Se zármutkem oznamujeme, že Ing. Zdeněk Jůda už není mezi námi. Parte obsahuje informace o úmrtí, stejně jako případné informace k poslednímu rozloučení nebo smutečnímu obřadu.

Další smuteční oznámení