Pohřby Navrátil

Marie Bartáková

Se zármutkem oznamujeme, že Marie Bartáková už není mezi námi. Parte obsahuje informace o úmrtí, stejně jako případné informace k poslednímu rozloučení nebo smutečnímu obřadu.

Další smuteční oznámení